Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 06 27
Paskelbta: 2021-06-26 08:23:35

 

Šis sekmadienis, birželio 27 d. – XIII eilinis sekmadienis. Šios dienos rinkliava mūsų bazilikoje – taip vadinamas Šv. Petro Skatikas. T.y. Šv. Mišių metu surinktos aukos bus skiriamos Popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams.

Pirmadienį, birželio 28 d., Bažnyčia mini šv. Ireniejų, vyskupą ir kankinį.

Antradienis, birželio 29 d. – Šv. Petro ir Pauliaus, apaštalų, iškilmė. Papildomos Šv. Mišios prašant Šv. Petro ir Pauliaus užtarimo mūsų bazilikoje 12.00 val. Šią dieną aplankius vyskupijos katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią, taigi ir šią, ir pamaldžiai sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.

Trečiadienį, birželio 30 d., po vakaro Šv. Mišių - 19.00 val. – mūsų bazilikoje Č. Sasnausko kamerinio choro koncertas.

Penktadienį, liepos 2 d., Švč. Mergelės Marijos, Šeimų Karalienės, o šeštadienį – Šv. Tomo, apaštalo, šventė.

Liepos 1 d. prasideda ir iki liepos 12 d. tęsis kasmetiniai didieji atlaidai Žemaičių Kalvarijoje.

Nuoširdžiai kviečiame naudotis sekmadienio Mišių lapeliais, kuriuos visuomet galite rasti prie išėjimo iš bazilikos. Juose – Šv. Rašto skaitiniai, jų komentarai, maldos intencijos. Pasiimkite sau ir parneškite artimiesiems.

Artėja Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Bažnyčios puošimui pinsime vainikus, o tam reikalingos tujų šakelės. Jei ruošiatės genėti ar žeminti tujas prie jūsų namų – padarykite tai dabar ir šakeles iki liepos 6 d. pristatykite į Marijonų vienuolyno sodą greta šventoriaus. Nuoširdžiai dėkojame.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn