Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 06 20
Paskelbta: 2021-06-19 11:41:38

 

Šis sekmadienis, birželio 20 d. – XII eilinis sekmadienis. LVK kvietimu, šiandieną maldoje ypatingai prisiminkime 1940-ųjų metų birželio sukilimo dalyvius, žuvusius už Lietuvos laisvę. Mūsų bazilikoje prieš vakaro Šv. Mišias, 16.30 val. - XII tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Džiūgaukim... Aleliuja“ koncertas. Jungtinis choras ir VU kamerinis orkestras atliks kompozitoriaus Gabriel Foure „Requiem“.

Pirmadienį, birželio 21 d., Bažnyčia mini šv. Aloyzą Gonzagą, Vienuolį.

Ketvirtadienį, birželio 24 d. – Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė. Papildomos Šv. Mišios prašant Šv. Jono užtarimo mūsų bazilikoje 12.00 val.

Šeštadienį, birželio 26 d., 19.00 val., po vakaro Šv. Mišių, mūsų bazilikoje Šv. Jurgio meno sezono atidarymo koncertas.

Ateinantį sekmadienį, birželio 27 d., Vilkaviškio vyskupijos Šeimos centras kviečia šeimas į šeimos metams skirtą piligrimystę Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės diecezinėje Kryžių šventovėje (prie Dusios ežero). Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Ateinančio sekmadienio rinkliava mūsų bazilikoje – taip vadinamas Šv. Petro Skatikas. T.y. Šv. Mišių metu surinktos aukos bus skiriamos Popiežiaus vykdomiems artimo meilės darbams.

Nuoširdžiai kviečiame naudotis sekmadienio Mišių lapeliais, kuriuos visuomet galite rasti prie išėjimo iš bazilikos. Juose – Šv. Rašto skaitiniai, jų komentarai, maldos intencijos. Pasiimkite sau ir parneškite artimiesiems.

Artėja Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai. Bažnyčios puošimui pinsime vainikus, o tam reikalingos tujų šakelės. Jei atėjo laikas genėti ar žeminti tujas prie jūsų namų – padarykite tai liepos mėn. pirmomis dienomis ir šakeles pristatykite į Marijonų vienuolyno sodą greta šventoriaus. Nuoširdžiai dėkojame.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn