Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 06 13
Paskelbta: 2021-06-12 20:21:07

 

Šis sekmadienis, birželio 13 d. – mūsų bazilikoje Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Norintieji pelnyti atlaidus, turi išpildyti įprastines sąlygas: atlikti išpažintį (arba būti malonės būsenoje, t.y. be sunkios nuodėmės) ir atsisakyti prisirišimo prie bet kokios, kad ir lengvos, nuodėmės; priimti šv. Komuniją ir pasimelsti šv. Tėvo intencija.

Šv. Antanas yra ir visos Vilkaviškio vyskupijos globėjas, todėl, vietos Vyskupo nurodymu, šio sekmadienio rinkliava skiriama vyskupijos sielovados projektams.

Pirmadienis, birželio 14 d. – Gedulo ir Vilties diena. Už Tėvynę Lietuvą ir visus, kuriems ji buvo ir yra brangi, ypač už tremtinius, žuvusius toli nuo Tėvynės ir į ją sugrįžusius, melsimės Šv. Mišiose 16.00 val.

Per ateinančias tris savaites, mūsų parapijos jaunuolių grupelėms numatytomis dienomis vakaro šv. Mišiose J. E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila teiks Sutvirtinimo sakramentą. Lydėkime malda mūsų jaunimą ir jų šeimas.

Ateinantį sekmadienį, birželio 20 d., mūsų bazilikoje prieš vakaro Šv. Mišias, 16.30 val. - XII tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Džiūgaukim... Aleliuja“ koncertas.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn