Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 06 06
Paskelbta: 2021-06-05 11:49:22

 

Šis sekmadienis, birželio 6 d. – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės), taip pat Tėvo diena. Po šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas pamaldose dalyvaujantiems Tėvams. Po sumos Šv. Mišių, 13.00 val. – mūsų bazilikoje Marijampolės Meno Mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas, o po vakaro Šv. Mišių, 19.00 val. - nepilnamečių suimtųjų ir nuteistųjų tapybos darbų parodos pristatymas. Paroda bazilikoje pasiliks iki birželio 21 d.

Penktadienį, birželio 11 d. - Švč. Jėzaus Širdies šventė, kuri taip pat yra ir Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena. Šv. Mišios Į Švč. Jėzaus Širdį – 12.00 val. Tą dieną tikintieji gali pelnyti visuotinius atlaidus, dalyvaudami viešai kalbant maldą „Gerasis Jėzau“ ir išpildę įprastines atlaidų sąlygas.

Šeštadienį, birželio 12. d. – Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdies minėjimas. Mūsų bazilikoje – ir įprastinis pal. Jurgio Matulaičio minėjimas: 10.00 – Šv. Rožinis, 12.00 – Šv. Mišios.

Ateinantis sekmadienis, birželio 13 d. – mūsų bazilikoje Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Šis šventasis yra ir visos Vilkaviškio vyskupijos globėjas, tad vietos Vyskupo nurodymu tos dienos rinkliava skiriama vyskupijos sielovados projektams.

Už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės kasdien, iki ateinančio šeštadienio, birželio 12 d. vakaro. Savo intencijas šiandien dar galite užrašyti prieš ir po šv. Mišių bazilikos gale.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn