Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 05 30
Paskelbta: 2021-05-29 08:21:46

 

Šis sekmadienis, gegužės 30 d. – Švč. Trejybės iškilmė.
Mūsų bazilikoje, prieš vakaro Šv. Mišias, 17.00 val. - . XII tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Džiūgaukim... Aleliuja“ koncertas. Sakralinę muziką atliks Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“.

Pirmadienį, gegužės 31 d., Bažnyčia švenčia Švč. Mergelės Marijos apsilankymo šventę.

Antradienį, birželio 1 d., Bažnyčioje minimas šv. Justinas, kankinys, ketvirtadienį, birželio 3 d., - šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai, o šeštadienį, birželio 5 d., - šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis – pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis - 10.00 val.

Birželinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais – po vakaro šv. Mišių. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pamaldose ir sudėti visus savo ir viso pasaulio rūpesčius ir skausmus į Švč. Jėzaus Širdį.

Ateinantis sekmadienis, birželio 6 d. – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės). Po sumos Šv. Mišių, 13.00 val. – mūsų bazilikoje Marijampolės Meno Mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas, o po vakaro Šv. Mišių, 19.00 val. - nepilnamečių suimtųjų ir nuteistųjų tapybos darbų parodos „Nupiešk Dievą, kuris yra šviesa, meilė, laisvė“ pristatymas. Paroda bazilikoje pasiliks iki birželio 21 d.

Ateinantis sekmadienis taip pat ir Tėvo diena. Už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės aštuonias dienas iš eilės, pradedant šeštadienio, birželio 5-osios, vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas sekmadienį prieš ir po šv. Mišių galite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais – parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

 

         Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn