Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 05 23
Paskelbta: 2021-05-22 10:24:55

 

Šis sekmadienis, gegužės 23 d. – Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmė (Sekminės). Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam tikinčiajam, kuris pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“. Tam taip pat reikia išpildyti įprastines atlaidų sąlygas: t.y. būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį ir priimti Švč. Sakramentą.

Sekminių iškilme baigiasi Velykų laikas, tačiau privalomos velykinės išpažinties ir Šv. Komunijos laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės (birželio 29 d.).

Pirmadienį, gegužės 24 d., Bažnyčia mini Švč. M. Mariją – Bažnyčios Motiną, o trečiadienį, gegužės 26 d. - šv. Pilypą Nerį, kunigą.

Ketvirtadienis, gegužės 27 d. – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, aukščiausiojo ir amžinojo Kunigo šventė.

Ateinantį savaitgalį Marijampolėje vyks miesto dienos – Cukrinis festivalis. Šia proga šeštadienį, gegužės 29 d., 11.00 val. šv. Mišiose melsimės už savo miestą ir miestelėnus.

Ateinantis sekmadienis, gegužės 30 d. – Švč. Trejybės iškilmė

Dar dvi ateinančias savaites mūsų parapijos vaikų grupelės pirmadienio, trečiadienio ir penktadienio vakaro šv. Mišiose priims Pirmąją Šv. Komuniją. Lydėkime malda mūsų jaunuosius parapijiečius ir jų šeimas.

Artėja Tėvo diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės aštuonias dienas iš eilės, pradedant šeštadienio, birželio 5-osios, vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas sekmadienį prieš ir po šv. Mišių galite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais – parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

 

                  Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn