Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 05 09
Paskelbta: 2021-05-08 09:54:10

 

Šis sekmadienis, gegužės 9 d. – VI Velykų sekmadienis.

Tęsiasi gegužinės pamaldos, o kartu ir maldos tiltas, į kurį pakvietė Lietuvos vyskupai: visą gegužę ir birželį, o ypač nuo Motinos iki Tėvo dienos, įsitraukti į kasdienę bendrą maldą už šeimas ir šeimose. Todėl kviečiame šeimas kartu dalyvauti gegužinėse pamaldose arba rasti laiko bendrai maldai namuose. Mūsų bazilikoje gegužinės pamaldos - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais – po vakaro šv. Mišių. Bažnyčios viduryje, ant stalelio, dar galite rasti lapelius su malda Šv. Šeimai.

Penktadienį, gegužės 14 d., Visuotinėje Bažnyčioje - šv. Motiejaus, apaštalo, šventė.

Ateinantis sekmadienis, gegužės 16 d., - Kristaus Žengimo į Dangų iškilmė (Šeštinės), o taip pat - pasaulinė Visuomenės komunikavimo priemonių diena. Tos dienos rinkliava, Lietuvos Vyskupų Konferencijos nurodymu, bus skiriama krikščioniškajai žiniasklaidai paremti, o Marijos Radijas organizuoja MARIJATONĄ: mūsų bazilikoje Šeštinių dieną prieš ir po Šv. Mišių savanoriai rinks aukas Marijos Radijo naujos studijos ir koplyčios statybų ir įrengimo baigiamiesiems darbams.

Gegužės 3 - 31 d. Vilkaviškio vyskupijos bažnyčiose vyksta Švč. Sakramento adoracijos grandinė, į kurią mūsų bazilikos bendruomenė jungsis gegužės 19 d., trečiadienį. Adoracijos pradžia – po ryto Šv. Mišių – 9.45 val. Ateikime į Viešpaties artumą, dėkokime už malones ir paveskime Jam visus savo rūpesčius.

Artėja Tėvo diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės aštuonias dienas iš eilės, pradedant šeštadienio, birželio 5-osios, vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas jau nuo šio sekmadienio prieš ir po šv. Mišių galite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais – parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

P. J. Matulaičio draugijos nariai kviečiami susitikimui - Gegužės 12 d. - pasibaigus 12.00 val. Šv. Mišioms - Parapijos salėje.


                                               Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn