Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 05 02
Paskelbta: 2021-05-01 09:13:18

 

Šis sekmadienis, gegužės 2 d. – Motinos diena. Šiandieną ir visą savaitę meldžiamės jūsų intencijomis už gyvas ir mirusias Motinas. Dėkojame Dievui už mūsų Mamas, meldžiame Joms gausių malonių ir sveikatos, o iškeliavusioms į amžinybę – džiaugsmo Viešpaties artumoje. Po šv. Mišių suteiksime ypatingą palaiminimą pamaldose dalyvaujančioms Motinoms. Savo intencijas Motinos dienos oktavos šv. Mišioms šį sekmadienį prieš ir po šv. Mišių dar galite užrašyti bazilikos gale.

Gegužinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais – po vakaro šv. Mišių.

Įprasminant šiuos – Šeimos – metus, Lietuvos vyskupai kviečia jungtis į maldos tiltą: per gegužines, vėliau ir birželines pamaldas, o ypač nuo Motinos iki Tėvo dienos, įsitraukti į bendrą maldą, kuri tarsi tiltas sujungs tėvus ir vaikus, bei stiprins šeimas. Niekas taip nesuvienija šeimos, kaip bendra jos narių malda. Todėl nuoširdžiai raginame šeimas drauge dalyvauti gegužinėse bei birželinėse pamaldose bazilikoje, taip pat skirti laiko bendrai kasdienei maldai namuose. Bažnyčios viduryje, ant stalelio, rasite lapelius su malda Šv. Šeimai. Kviečiame pasiimi juos ir melstis savo šeimose per visus šiuos metus.

Pirmadienį, gegužės 3 d., Bažnyčia švenčia Šv. Pilypą ir Jokūbą, apaštalus.

Penktadienis, gegužės 7 d. – pirmasis mėnesio. Šv. Mišios aukotojų intencijomis į Švč. Jėzaus Širdį aukojamos 10.00 val.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn