Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 04 25
Paskelbta: 2021-04-24 16:34:49

 

Šis sekmadienis, balandžio 25 d. – Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena, taip pat Pasaulinė gyvybės diena. Šia proga ypatingai meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus, taip pat dėkojame Dievui už pirmąjį visų mūsų pašaukimą – gyvybės dovaną.

Ketvirtadienį, balandžio 29 d., Bažnyčia mini Šv. Kotryną Sienietę, mergelę, Bažnyčios mokytoją, Europos globėją.

Šeštadienis, gegužės 1 d. – pirmasis mėnesio. Šv. Mišios aukotojų intencijomis į Švč. Mergelę Mariją aukojamos 10.00 val.

Gegužinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais – po vakaro šv. Mišių. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pamaldose ir šiuo nelengvu laiku pavesti save, savo šeimas, mūsų parapiją, Lietuvą ir visą pasaulį Švč. M. Marijos globai.

Ateinantis sekmadienis – gegužės 2 d. - Motinos diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvas ir mirusias Motinas jūsų intencijomis melsimės visą oktavą (aštuonias dienas iš eilės), pradedant šeštadienio, gegužės 1-osios, vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas šį sekmadienį prieš ir po šv. Mišių galite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais – parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

Dėkojame visiems, kurie 2020 m. paskyrėte parapijai 1.2% GPM. Kviečiame tai padaryti ir šiais metais. Tai padaryti dar galima iki gegužės 3 d. Daugiau informacijos, kaip tai padaryti – parapijos skelbimų lentoje ir parapijos internetiniame puslapyje https://www.marijampolesbazilika.lt/. Popierines formas galite rasti ir parapijos raštinėje jos darbo valandomis.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn