Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 04 18
Paskelbta: 2021-04-17 12:53:27

 

Šis sekmadienis, balandžio 18 d. – Trečiasis Velykų sekmadienis

Penktadienį, balandžio 23 d., visuotinė Bažnyčia mini Šv. Jurgį, kankinį, antrąjį Lietuvos globėją, o šeštadienį, balandžio 24 d. – Šv. Adalbertą (Vaitiekų), pirmąjį baltų genčių misionierių.

Ateinantis sekmadienis, balandžio 25 d. – Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. Ruošiantis šiai dienai, visą savaitę, pradedant pirmadieniu, balandžio 19 d., esame kviečiami atsidėti maldai už kunigus ir melsti naujų pašaukimų. Bazilikos viduryje ant stalelio rasite Pal. Jurgio Matulaičio maldą už pašaukimus, kurią galite pasiimti į namus, parnešti savo artimiesiems ir kasdien melstis visą ateinančią savaitę.

Artėja Motinos diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvas ir mirusias Motinas jūsų intencijomis melsimės visą oktavą (aštuonias dienas iš eilės), pradedant šeštadienio, gegužės 1-osios vakaro šv. Mišiomis ir baigiant kito šeštadienio, gegužės 8-osios, vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas šį ir kitą sekmadienį prieš ir po šv. Mišių galite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais – parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

Primename, jog nuo šio sekmadienio, balandžio 18 d. mūsų bazilikoje Šv. Mišios bus švenčiamos įprastomis valandomis, t.y.: 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 ir 18.00 val.

Dėkojame visiems, kurie 2020 m. paskyrėte parapijai 1.2% GPM. Kviečiame tai padaryti ir šiais metais. Tai padaryti galima iki gegužės 3 d. elektroniniu arba popieriniu būdu. Daugiau informacijos, kaip tai padaryti – parapijos skelbimų lentoje ir parapijos internetiniame puslapyje https://www.marijampolesbazilika.lt/. Popierines formas galite rasti ir parapijos raštinėje jos darbo valandomis.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn