Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 04 04
Paskelbta: 2021-04-04 13:28:10

 

Kristus prisikėlė! – Jis tikrai prisikėlė!

Brangūs tikintieji, sveikinu visus ir meldžiu Prisikėlusiojo Viešpaties palaimos ir džiaugsmo!

Rytoj, antrąją Velykų dieną, Šv. Mišios mūsų bazilikoje – sekmadienio tvarka, t.y. 8.00, 9.30, 11.00, 12.00 ir 18.00 valandomis.

Ateinantis sekmadienis, balandžio 11 d. – Atvelykis – Dievo Gailestingumo sekmadienis. Tiesioginė šv. Mišių transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės Vilniuje 12.30 val. LRT plius kanalu. Tikimės, kad mūsų bazilikoje ir toliau galėsime rinktis maldai ir numatome, kad Atvelykio sekmadienį Šv. Mišios bus švenčiamos įprastomis ir papildomomis valandomis, t.y.: 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 ir 18.00 val.

Tačiau, mūsų savivaldybėje ir toliau kylant užsikrėtusiųjų COVID-19 skaičiui, negalime būti tikri dėl galimybės tikintiesiems dalyvauti šv. Mišiose bazilikoje ateinantį sekmadienį. Todėl kviečiame sekti pranešimus bazilikos skelbimų lentoje ir parapijos Facebook paskyroje Marijampolės šv. ark. Mykolo mažoji bazilika.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn