Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 03 28
Paskelbta: 2021-03-27 13:47:42

Brangūs tikintieji,

Švenčiame Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienį. Žalios verbų šakelės mūsų rankose primena iškilmingą Viešpaties įžengimą į Jeruzalę, o Kančios istorijos skaitymas įveda į Velykų slėpinio – Viešpaties Kančios, Mirties ir Prisikėlimo - minėjimą. Gyvename karantino situacijoje, todėl apeigos šiandien šiek tiek kuklesnės, nei įprasta – nebus procesijos.

Šiandienos rinkliava, Vilkaviškio vyskupo sprendimu, yra skiriama vyskupijos klierikų studijoms ir išlaikymui bei jaunimo sielovadai.

Jau nuo praeito ketvirtadienio (03 25) kunigai klausyklose budi kasdien nuo 7.15 iki 12.50 val. ir nuo 15.00 iki 17.50 val.

Tikimės, kad DIDŽIOJO TRIDIENIO PAMALDOS mūsų bazilikoje vyks:

- DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ (04 01) – PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS – 18.00 VAL.
- DIDĮJĮ PENKTADIENĮ (04 02) – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS – 18.00 VAL.
          Šią dieną privalomas pasninkas ir susilaikymas
- DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ (04 03) –VELYKNAKČIO PAMALDOS – 20.00 VAL.
          Į pamaldas kviečiame atsinešti žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui. Taip pat nebus galimybės pasiimti švęsto vandens iš bendros talpos, todėl prašome atsinešti vandens savuose indeliuose ir jis bus pašventintas.
          Šią dieną Švč. Sakramento adoracija (budėjimas prie Viešpaties kapo).

- SEKMADIENĮ (04 04) – KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS): Ryto šv. Mišios (Resurekcija) – 8.00 val., taip pat šv. Mišias švęsime 11.00, 12.00 ir 18.00 val.
- PIRMADIENĮ (04 05) – ANTRĄJĄ VELYKŲ DIENĄ – Šv. Mišios sekmadienio tvarka.

DĖMESIO: Dėl didelio užsikrėtusiųjų COVID-19 skaičių, šiandien negalime būti tikri dėl galimybės tikintiesiems dalyvauti šv. Mišiose bazilikoje Didįjį Tridienį bei Velykų dienomis. Todėl kviečiame sekti pranešimus bazilikos skelbimų lentoje ir parapijos Facebook paskyroje, pasitikėti Dievo gailestingumu ir per daug nesirūpinti, „nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo“ (Mt 6,34).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Primename galimybę dalyvauti Didžiojo Tridienio pamaldose ir Šv. Mišiose TV transliacijų būdu per LRT kanalą:

Didįjį Ketvirtadienį 18.00 val. Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios iš Vilniaus katedros
Didįjį Penktadienį 21.55 val. Kryžiaus kelias iš Šv. Petro aikštės Romoje
Didįjį Šeštadienį 21.00 val. Velyknakčio liturgija iš Vilniaus katedros
Velykų rytą 10.55 val. Šv. Mišios ir Popiežiaus palaiminimas „Urbi et Urbi“ ir Vatikano


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn