Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 03 21
Paskelbta: 2021-03-21 06:45:39

Brangūs tikintieji,
Pop. Pranciškaus sprendimu, Visuotinėje Bažnyčioje Šv. Juozapo iškilme prasidėjo specialūs Šeimos metai. Šį sekmadienį, kovo 21 d., Lietuvos vyskupai savose katedrose arba kitose bažnyčiose vadovauja Šv. Mišioms už Šeimas. J. E. Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupas, 12.00 val. šia intencija aukoja šv. Mišias mūsų bazilikoje.

Ateinantis sekmadienis – kovo 28 d. – Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis. Tikimės, kad šv. Mišios mūsų bazilikoje tą dieną bus įprastomis ir papildomomis valandomis, t.y.: 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 ir 18.00 val. Tačiau, mūsų savivaldybėje ženkliai kylant užsikrėtusiųjų COVID-19 skaičiui, šiandien negalime būti tikri dėl galimybės tikintiesiems dalyvauti šv. Mišiose bazilikoje ateinantį sekmadienį. Todėl kviečiame sekti pranešimus bazilikos skelbimų lentoje ir parapijos Facebook paskyroje, pasitikėti Dievo gailestingumu ir per daug nesirūpinti, „nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo“ (Mt 6,34).

Taip pat primename galimybę dalyvauti Šv. Mišiose įvairių transliacijų būdu:
- Verbų sekmadienį šv. Mišių transliacija per LRT Plius kanalą 12.30 val., Marijos Radijo transliacija -12.00 val., taip pat interneto transliacijos įvairiu metu.
- Šv. Mišios iš mūsų bazilikos, kaip ir iki šiol, transliuojamos parapijos Facebook paskyroje Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika kiekvieną penktadienį 18.00 val. bei mėnesių 12-omis dienomis 12.00 val.
Ketvirtadienį, kovo 25 d. – Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmė. Tikimės, jog papildomas šv. Mišias mūsų bazilikoje galėsime švęsti 12.00 val.

Švenčiant Šventojo Juozapo metus, Lietuvos vyskupai kviečia visus vyrus katalikus šį trečiadienį, kovo 24 dieną, ypatingai pasninko dienai intencija už Lietuvos šeimas. Besimeldžiantis vyras savo šeimoje yra tikras vyriškumo, rūpestingumo bei atsakingumo vykdant Dievo valią paveikslas. Todėl kviečiame visus mūsų parapijos vyrus šią dieną ne tik pasninkauti, bet ir peržengti bažnyčios slenkstį ir švęsti Sutaikinimo sakramentą ir priimti Eucharistiją, t.y. būti maldos vyru už savo šeimą.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn