Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 03 14
Paskelbta: 2021-03-13 09:11:36

 PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 03 14

Penktadienis - kovo 19-oji – Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio, iškilmė. Papildomos šv. Mišios į šv. Juozapą mūsų bazilikoje – 12.00 val. Šiuos metus (nuo 2020 12 08 iki 2021 12 08) Šventasis Tėvas yra paskelbęs Šv. Juozapo metais, kad šiuo nelengvu laiku iš naujo prisimintume ypatingą šio šventojo globą Bažnyčiai. Šv. Tėvo sprendimu, ne tik šiandien, bet ir kiekvieną šių metų dieną, įvairiais būdais galima pelnyti visuotinius atlaidus, kartu išpildant įprastines atlaidų sąlygas. Smulkiau apie atlaidų sąlygas – skelbimųlentoje arba https://www.vaticannews.va/lt 

Pop. Pranciškus taip pat nusprendė Bažnyčioje paskelbti specialius Šeimos metus. Šių metų pradžia - Kovo 19-ąją, Šv. Juozapo iškilmėje, nes tą dieną sukanka penkeri metai nuo posinodinio apaštalinio paraginimo Amoris Laetitia (dokumento apie šeimą) paskelbimo. Ateinantį sekmadienį, kovo 21 d., Lietuvos vyskupai savose katedrose arba kitose bažnyčiose vadovaus Šv. Mišioms už Šeimas.

Primename kad ir toliau privalu laikytis karantino reikalavimų, nustatytų Lietuvos vyskupų konferencijos: dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes, dezinfekuoti rankas, laikytis atstumų (bent 2 m.), šv. Komuniją priimti į rankas ir nesiburti didelėmis grupėmis (mūsų bazilikoje vienu metu šv. Mišiose gali dalyvauti iki 15 tikinčiųjų).

Taip pat dar kartą atkreipiame dėmesį, kad kol kas Sekmadieniais mūsų bazilikoje šv. Mišios aukojamos ne tik įprastomis, bet ir papildomomis valandomis, t.y.: 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 ir 18.00 val.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn