Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 03 07
Paskelbta: 2021-03-06 08:59:46

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 03 07

Šis pirmasis kovo mėnesio sekmadienis yra skirtas maldai už lietuvius pasaulyje. Maldoje prisiminkime po visą pasaulį išsibarsčiusius mūsų tautiečius, ypač kilusius ir mūsų miesto ir parapijos, mūsų šeimų narius.

Ketvirtadienis – kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Papildomose šv. Mišiose 12.00 val. melsimės už Tėvynę – dėkosime už laisvės dovaną ir prašysime malonės sau ir visiems ištikimai ją saugoti ir ugdyti.

Penktadienis – kovo 12-oji – kasmėnesinis Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas mūsų bazilikoje. 11.30 val. melsimės Šv. Rožinį. 12.00 – Šv. Mišios, kurios taip pat bus transliuojamos parapijos Facebook paskyroje Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika ir per Marijos radiją.

Pop. Pranciškaus raginimu, ateinantį savaitgalį visame pasaulyje vyks iniciatyva „24 valandos Viešpačiui“ - esame kviečiami skirti laiko išgyventi Gavėnios esmę – malda ir susitaikymu iš naujo atsigręžti į Dievą. Mūsų bazilikoje šeštadienį, kovo 13 d. (šeštadienis) po 11.00 val. šv. Mišių bus išstatytas Švč. Sakramentas ir adoracija tęsis iki 17.30 val. Visą šį laiką klausyklose budės kunigai. Kviečiame ateiti ir išpažintyje bei asmeninėje maldoje sutikti Viešpatį, kad Velykų rytą džiugiai švęstumėte Prisikėlimą.

Primename kad ir toliau privalu laikytis karantino reikalavimų, nustatytų Lietuvos vyskupų konferencijos: dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes, dezinfekuoti rankas, laikytis atstumų (bent 2 m.), šv. Komuniją priimti į rankas ir nesiburti didelėmis grupėmis (mūsų bazilikoje vienu metu šv. Mišiose gali dalyvauti iki 15 tikinčiųjų). Dėkojame už sąmoningumą ir dėmesingumą vieni kitiems šiuo nelengvu laiku.

Būkite palaiminti.

 

 


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

 

aukštyn