Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 02 28
Paskelbta: 2021-02-27 09:08:04

 

 

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 02 28

Šios, antrosios Gavėnios savaitės ketvirtadienį, kovo 4 d. švęsime Šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmę. Papildomos šv. Mišios į šv. Kazimierą mūsų bazilikoje – 12.00 val.

 

Jungiantis į nenutrūkstamą Švč. Sakramento adoracijos grandinę Lietuvos parapijose ir vienuolijose, tą pačią kovo 4 d., šv. Kazimiero iškilmėje, mūsų bazilikoje vyks Švč. Sakramento adoracija. Švč. Sakramentas bus išstatytas pasibaigus 9.00 val. šv. Mišioms iki 17.30 val.  Nuoširdžiai kviečiame asmeninei maldai Viešpaties artume.

 

Kryžiaus kelio pamaldos mūsų bazilikoje – kiekvieną Gavėnios penktadienį, 17.15 val.

 

Primename, kad Sekmadieniais mūsų bazilikoje šv. Mišios aukojamos ne tik įprastomis, bet ir papildomomis valandomis, t.y.: 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 ir 18.00 val.

 

Dėkojame, kad stengiatės sąžiningai laikytis karantino reikalavimų, nustatytų Lietuvos vyskupų konferencijos: dėvėti burbą ir nosį dengiančias kaukes, dezinfekuoti rankas, laikytis atstumų (bent 2 m.), šv. Komuniją priimti į rankas ir nesiburti  didelėmis grupėmis (kol kas mūsų bazilikoje vienu metu šv. Mišiose gali dalyvauti iki 15 tikinčiųjų).

 

 

 

 

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn