Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 02 21
Paskelbta: 2021-02-19 11:44:58

 PARAPIJOS SKELBIMAI | 2021 02 21

- Gavėnia. Dabartinėmis aplinkybėmis Bažnyčia ypač kviečia atrasti šį metą kaip malonės laiką ir galimybę įžengti į artimą bendrystę su Dievu. Gavėnios metu tam ypač tinkamos priemonės - malda, artimo meilės darbai ir pasninkas.

- Kryžiaus kelio pamaldos mūsų bazilikoje - kiekvieną gavėnios penktadienį 17.15 val.

- Pirmadienį, vasario 22 d., Visuotinė Bažnyčia švenčia Šv. Petro, apaštalo, Sosto šventę.

- Nuo Pelenų trečiadienio dalinai atnaujintas šv. Mišių šventimas dalyvaujant tikintiesiems, tačiau būtina sąžiningai laikytis karantino reikalavimų, nustatytų Lietuvos vyskupų konferencijos: dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes, dezinfekuoti rankas, laikytis atstumų (bent 2 m.), šv. Komuniją priimti į rankas ir nesiburti didelėmis grupėmis (kol kas mūsų bazilikoje vienu metu šv. Mišiose gali dalyvauti iki 15 tikinčiųjų).

- Siekiant sudaryti galimybę tikintiesiems šv. Mišiose dalyvauti mažesnėmis grupėmis, nuo šiandien iki karantino pabaigos sekmadieniais šv. Mišios bus aukojamos ne tik įprastomis, bet ir papildomomis valandomis, t.y.: 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 11.00, 12.00 ir 18.00 val. Taip pat šeštadienio 18.00 šv. Mišiomis jau pradedamas švęsti Sekmadienis.

- Karantinui tęsiantis, vyksta sekmadienio šv. Mišių transliacijos per LRT+ kanalą 12.30 val. Vyresnio amžiaus ar turintiems sveikatos problemų žmonėms derėtų išmintingai apsispręsti ir toliau saugoti save ir kitus, naudojantis galimybe dalyvauti Šv. Mišiose TV, Marijos Radijo ar interneto transliacijų būdu.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn