Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 12 13
Paskelbta: 2020-12-12 16:56:28

 

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 12 13

Brangūs tikintieji, šis sekmadienis - jau TREČIAS ADVENTO sekmadienis jis vadinamas „džiaugsmo sekmadieniu“.  Šį sekmadienį, Bažnyčia nori, kad pailsėtume nuo atgailos ir džiaugtumėmės, nes mūsų Viešpats ir Išganytojas ateis labai greitai.

Primename, kad Rarotų šv. Mišios Advento sekmadieniais bus 8.00 val., o Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos pusę valandos prieš šias šv. Mišias.

Kalėdaičius (Plotkeles) galite įsigyti prie išėjimo iš bazilikos kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį prieš šv. Mišias ir po jų. Vienuolyno raštinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

Mūsų bazilikoje tęsiasi  ir tradicinė „Caritas“ Adventinė akcija „Gerumas mus vienija“. Kviečiame iki pat šv. Kalėdų aktyviai dalyvauti akcijoje, aukoti „Caritas“ vykdomoms artimo meilės tarnystėms ir gauti dovanų žvakelę, simbolizuojančią vienybę su vargstančiaisiais...

Informuojame, kad Gruodžio 13 d. vyks tradicinis Marijos radijo renginys – adventinis MARIJATONAS Mūsų bazilikoje prieš ir po šv. Mišių bus renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybai. Kviečiame aktyviai dalyvauti Marijatone ir savo auka prisidėti prie studijos pastato vidaus įrengimo. Marijos radijas tikisi jūsų paramos,...

Visuotinė Bažnyčia šios savaitės pirmadienį, gruodžio 14 d. mini Šv. Kryžiaus Joną, kunigą, Bažnyčios mokytoją. Nuo gruodžio 17 d. prasideda antroji advento dalis, kuri nukelia mūsų mintis į Įsikūnijimo slėpinį ir kviečia priimti Žodį, tapusį Kūnu ir gimusį iš Mergelės.

Švento Tėvo intencija gruodžio mėnesiui, kad mūsų asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi būtų  stiprinamas Dievo žodžiu ir maldos gyvenimu.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn