Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 12 06
Paskelbta: 2020-12-05 20:05:45

Kalėdaičius (Plotkeles) galite įsigyti prie išėjimo iš bazilikos kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį prieš šv. Mišias ir po jų. Vienuolyno raštinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.  Kviečiame naudotis šia galimybe jau dabar, taip pat parnešti Kalėdaičius kaimynams ar artimiesiems, kad išvengtume spūsčių paskutinėmis Advento dienomis.

 

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 12 06

Brangūs tikintieji, šis sekmadienis - jau ANTRAS ADVENTO sekmadienis – Advento laikotarpiu stenkimės daugiau laiko skirti maldai ir dvasiniam švenčių pasirengimui.

Primename, kad Rarotų šv. Mišios Advento sekmadieniais bus 8.00 val., o Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos pusę valandos prieš šias šv. Mišias –  7.30 val.

Kalėdaičius (Plotkeles) galite įsigyti prie išėjimo iš bazilikos kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį prieš šv. Mišias ir po jų. Vienuolyno raštinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

Mūsų bazilikoje tęsiasi  ir tradicinė „Caritas“ Adventinė akcija „Gerumas mus vienija“. Kviečiame iki pat šv. Kalėdų aktyviai dalyvauti akcijoje, aukoti „Caritas“ vykdomoms artimo meilės tarnystėms ir gauti dovanų žvakelę, simbolizuojančią vienybę su vargstančiaisiais ir viltį, kurios esame taip reikalingi šiuo pandemijos laikotarpiu.

Šeštadienį Gruodžio 12 d. - Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas. 11.30  Rožinis ir 12.00 val. Šv. Mišios.

Informuojame, kad Gruodžio 12 ir 13 d. vyks tradicinis Marijos radijo renginys – adventinis MARIJATONAS Mūsų bazilikoje prieš ir po šv. Mišių bus renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybai. Kviečiame aktyviai dalyvauti Marijatone ir savo auka prisidėti prie studijos pastato vidaus įrengimo. Marijos radijas tikisi jūsų paramos, kad nesustotų šiuo sunkiu laikotarpiu vykdomos statybos. Atvyks Marijos radijo savanoriai.

Visuotinė Bažnyčia šios savaitės pirmadienį, gruodžio 7 d. mini šv. Ambraziejų, vyskupą, Bažnyčios mokytoją; antradienį Švč. Mergelės Marijos Nekaltąjį prasidėjimą – Ji yra marijonų vienuolijos globėja ir užtarėja. 

Švento Tėvo intencija gruodžio mėnesiui, kad mūsų asmeninis santykis su Jėzumi Kristumi būtų  stiprinamas Dievo žodžiu ir maldos gyvenimu.

  

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn