Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 11 15
Paskelbta: 2020-11-14 09:30:16

 

      PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 11 15

1.    Brangūs tikintieji, šis sekmadienis – Pasaulinė Vargstančiųjų diena. Prieš ketverius metus ją įvedęs pop. Pranciškus skatina krikščionių bendruomenes visame pasaulyje vis aiškiau rodyti Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. J. E. arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Lietuvos vyskupų konferencijos Socialinių reikalų tarybos pirmininkas, savo kreipimesi, skirtame šiai dienai, ragina parapijų bendruomenes sutelkti savo artimo meilės tarnysčių žvilgsnį vienišumą – skaudžią šiuolaikinio skurdo formą, kurią naujai išryškino dabartinė pandemija.

 

2. Tarp įvairių kitų būdų ištiesti ranką vargstantiesiems – yra galimybė paaukoti šios dienos rinkliavoje, kuri skiriama „Caritas“ reikalams.

 

3.    Prasideda ir tradicinė „Caritas“ Adventinė akcija „Gerumas mus vienija“. Kviečiame iki pat šv. Kalėdų aktyviai dalyvauti akcijoje, aukoti „Caritas“ vykdomoms artimo meilės tarnystėms ir gauti dovanų žvakelę, simbolizuojančią vienybę su vargstančiaisiais ir viltį, kurios esame taip reikalingi šiuo pandemijos laikotarpiu. Žvakeles šiemet pagamino atskirtį patiriantys Vilniaus „Caritas“ žmonės. Aukų dėžutes ir žvakeles rasite Kalėdaičių dalinimo vietose prie išėjimo iš bazilikos.

 

4. Pirmadienį, lapkričio 16 d. - Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, iškilmė. Mūsų bazilikoje 12.00 val. melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

 

5.  Visuotinė Bažnyčia šią savaitę taip pat mini: antradienį – Šv. Elzbietą Vengrę, vienuolę, penktadienį – Šv. Rapolą Kalinauską,vienuolį, o šeštadienį – Švč. Mergelės Marijos paaukojimą.

 

6.     Ateinantis sekmadienis, lapkričio 22 d. – jau paskutinis šiuose liturginiuose metuose – Kristaus, Visatos Valdovo iškilmė.

 

7.  Kalėdaičius (Plotkeles) galite įsigyti prie išėjimo iš bazilikos kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį prieš šv. Mišias ir po jų. Kviečiame naudotis šia galimybe jau dabar, taip pat parnešti Kalėdaičius kaimynams ar artimiesiems, kad išvengtume spūsčių ir susitelkimo paskutinėmis Advento dienomis.

 

8.  Šv. Tėvo intencija lapkričio mėnesiui: kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga visada tarnautų žmonijai.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn