Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 11 08
Paskelbta: 2020-11-07 10:32:48

 

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 11 08

1. Brangūs tikintieji, Lietuvos vyskupai kviečia pandemijos akivaizdoje išlaikyti pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems ir nesiliauti nuoširdžiai užtarti vieni kitus malda: prašyti sveikatos ligoniams, stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie valstybėje priima sprendimus bei užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą.

 

Vyskupai nusprendė, kad iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, šv. Mišios bažnyčiose bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Tikintieji įleidžiami į bažnyčią tik su burną ir nosį dengiančiomis kaukėmis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių (10 kv. m ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio kaip 2 m atstumo). Besimeldžiantys lauke tikintieji taip pat turi laikytis 2 m. atstumo vienas nuo kito.

 

Primename, kad Šv. Komuniją rekomenduojama priimti į rankas (mūsų bažnyčioje šv. Komunija vis dar norintiems ją priimti į burną dalijama tik prie Dievo stalo grotelių, ir tik po to, kai šv. Komunija padalinta visiems, priimantiems ją į rankas).

 

2.   Šiandieną Bažnyčia Lietuvoje prisimena arkivyskupą Mečislovą Reinį, 1953 m. lapkričio 8 d. nužudytą Vladimiro kalėjime, Rusijoje, kuriam meldžiame pripažinimo palaimintuoju.

 

3. Visuotinė Bažnyčia šį pirmadienį švenčia Laterano bazilikos pašventinimą, antradienį mini Šv. Leoną Didįjį, Bažnyčios mokytoją, trečiadienį – Šv. Martyną Turietį, vyskupą, o ketvirtadienį – Šv. Juozapatą, vyskupą ir kankinį.

 

4.  Ketvirtadienį, lapkričio 12 d., mūsų bazilikoje, kaip įprasta, pal. Jurgio Matulaičio minėjimas: 11.30 val. – šv. Rožinis, 12.00 – Šv. Mišios.

 

5. Šiemet anksčiau nei įprasta pradedame dalinti Kalėdaičius (Plotkeles). Juos jau nuo šiandien galite įsigyti prie išėjimo iš bazilikos kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį prieš šv. Mišių ir po jų. Kviečiame naudotis šia galimybe jau dabar, taip pat parnešti Kalėdaičius kaimynams ar artimiesiems, kad išvengtume spūsčių ir susitelkimo paskutinėmis Advento dienomis.

 

6.  Šeštadienį, lapkričio 14 d., Vilniuje prasideda Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Pagrindinė atlaidų dieną – lapkričio 22 d., sekmadienį.

 

7.  Šv. Tėvo intencija lapkričio mėnesiui: kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga visada tarnautų žmonijai.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn