Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 11 01
Paskelbta: 2020-10-31 16:40:52

 

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 11 01

1.      Brangūs tikintieji, dėl smarkiai augančio Covid-19 užsikrėtimų skaičiaus taip pat ir mūsų mieste, dar kartą labai prašome tikinčius bažnyčioje dėvėti nosį ir burną dengiančias veido kaukes, taip pat išlaikyti bent 2 m. atstumą, taip pat ir einant šv. Komunijos. Taip pat primename, kad Šv. Komuniją rekomenduojama priimti į rankas (mūsų bažnyčioje šv . Komunija norintiems ją priimti į burną bus dalijama tik prie Dievo stalo grotelių, ir tik po to, kai šv. Komuniją bus padalinta visiems, priimantiems ją į rankas)

 

2.      Rytoj - Mirusiųjų paminėjimo diena. Pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka, o visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis už mirusiuosius. Pirmosios Vėlinių aštuondienio šv. Mišios už mirusiuosius aukojamos jau šį vakarą, 17 ir 18 val. Į šias Šv. Mišias kviečiame atsinešti Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos.

 

3.      Kitomis aštuondienio dienomis šv. Mišios už mirusiuosius8, 9 ir 18 val., o paskutinę aštuodienio dieną, lapkričio 8 d. – sekmadienį – 12.00 val.

 

4.      Visą Vėlinių oktavą vakarais 17.00 val. (prieš 18 val. šv. Mišias) jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

 

5.      Ateinantis penktadienis, lapkričio 6 d., ir ateinantis šeštadienis, lapkričio 7 d. - pirmieji mėnesio. Nuo šio mėnesio šiek tiek keičiasi Šv. Mišių į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją laikas -  šv. Mišios aukotojų intencijomis pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį bus aukojamos 10.00 val.

 

6.      Apaštališkosios penitenciarijos sprendimu, šiais metais, atsižvelgiant į nepaprastąją pandemijos padėtį, visuotinius atlaidus mirusiųjų naudai galima gauti ne tik Vėlinių aštuondienį, bet ir visą lapkričio mėnesį: Mirusiųjų paminėjimo dieną, lapkričio 2 d., atlaidus gali pelnyti kiekvienas tikintysis, esantis malonės stovyje, aplankęs bažnyčią ir pasimeldęs „Tėve mūsų“ malda bei sukalbėjęs Tikėjimo išpažinimą, o kitomis dienomis - pamaldžiai aplankęs kapus.

 

7.    Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius galima paaukoti bei savo intencijas užrašyti prie išėjimo iš bažnyčios.

 

8.    Trečiadienį, lapkričio 4 d., visuotinė Bažnyčia mini šv. Karolį Baromiejų, vyskupą.

 

9.     Šv. Tėvo intencija lapkričio mėnesiui: kad robotikos ir dirbtinio intelekto pažanga visada tarnautų žmonijai.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn