Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 10 25
Paskelbta: 2020-10-24 16:37:04

 

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 10 25

1.    Brangūs tikintieji, dėl smarkiai augančio Covid-19 užsikrėtimų skaičiaus, nuo rytojaus, lapkričio 26 d., Marijampolės rajone skelbiamas karantinas.  Pranešame, kad mūsų bažnyčioje pamaldos vyks įprastu laiku, o jose kviečiami dalyvauti visi, kas nejaučia ligos simptomų ir laikosi visų numatytų saugumo priemonių (dėvi nosį ir burną dengiančias veido kaukes, išlaiko saugų atstumą, dezinfekuoja rankas, šventąją Komuniją priima į ranką). To negalintys laikytis arba jaučiantys Covid-19 virusui būdingus simptomus kviečiami melstis namie arba gydymosi įstaigose. Melskimės vieni už kitus ir padėkime vieni kitiems!

 

2.    Antradienį, spalio 28 d., visuotinė Bažnyčia švenčia šventųjų apaštalų Simono ir Judo (Tado) šventę.

 

3.    Ateinantis sekmadienis - lapkričio 1 d. - Visų šventųjų iškilmė. Sekmadienio vakarą, Vėlinių išvakarėse, 17 ir 18 valandomis jau bus aukojamos pirmosios aštuondienio (oktavos) šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius. Į šias Šv. Mišias kviečiame atsinešti su savimi Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos.

 

4.    Mirusiųjų paminėjimo dieną - lapkričio 2 d. - pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka, o visos šv. Mišios bus aukojamos jūsų intencijomis už mirusiuosius. Kitomis aštuondienio dienomis šv. Mišios už mirusiuosius – 8, 9 ir 18 val., o paskutinę aštuodienio dieną, lapkričio 8 d. – sekmadienį – 12.00 val.

 

5.    Visą Vėlinių oktavą vakarais 17.00 val. (prieš 18 val. šv. Mišias) jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

 

6.    Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius galima paaukoti bei savo intencijas užrašyti prie išėjimo iš bažnyčios.

 

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn