Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 11 18
Paskelbta: 2020-10-17 17:07:33

Lietuvoje sparčiai daugėja užsikrėtimų Korona-virusu, todėl svarbu daryti viską, kad išvengtume karantino situacijos, kai negalėjome bažnyčiose švęsti Šv. Mišių. Lietuvos vyskupai yra palikę galimybę šiuo laikotarpiu priimti šv. Komuniją į rankas. Pandemijos akivaizdoje būkime išmintingi, saugokime vieni kitus ir naudokimės šia galimybe - priimkime šv. Komuniją į rankas. Tai yra deramas ir pagarbus būdas, praktikuotas jau pirmaisiais Krikščionybės amžiais. Tuos tikinčiuosius, kurie vis dėlto norėtų priimti šv. Komuniją į burną, prašome nestoti centriniame take, o atsiklaupti prie presbiterijos grotelių. Šv. Komunija į burną bus dalijama tik ten. Nuo šios dienos iki pandemijos pabaigos ši Šv. Komunijos dalijimo tvarka mūsų bazilikoje galios taip pat ir šiokiadienių šv. Mišiose.

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 10 18

1.    Brangūs tikintieji, šį ketvirtadienį, spalio 22 d., visuotinėje Bažnyčioje  - liturginis šv. Jono Pauliaus II minėjimas. Šiais metais šį šventąjį Popiežių, kuris palaimintuoju paskelbė mūsų arkiv. Jurgį Matulaitį, o taip pat 1993 m. lankėsi Lietuvoje, Bažnyčia mini ypatingu būdu, nes gegužę buvo švenčiamos 100 – osios jo gimimo metinės.

 

2.    Šis sekmadienis visuotinėje Bažnyčioje – Misijų sekmadienis. Todėl šiandieną ypatingai melsimės už misijas ir misionierius. Rinkliava bus skirta misijų veiklai ir plėtrai paremti.

 

3.    Ateinantį savaitgalį, spalio 24-27 d., Marijampolės Marijonų gimnazijoje vyks Moksleivių ateitininkų akademija – prašome parapijiečius lydėti jaunimą malda, o 9 – 12 klasių moksleivius – registruotis ir dalyvauti akademijoje. Daugiau informacijos – skelbimų lentoje ir interneto puslapyje ateitis.lt.

 

4.    Artėja Visų šventųjų iškilmė, lapkričio 1 d., ir visų Mirusiųjų paminėjimo diena lapkričio 2 d. Tomis dienomis pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka.

 

5.    Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius jau galima paaukoti bei savo intencijas užrašyti prie išėjimo iš bažnyčios.

 

6.    Džiaugiamės ir dėkojame visiems, kurie ateinate į baziliką kasdien kartu melstis šv. Rožinį ir primename, jog šį mėnesį Švč. Mergelės Marijos rožinis kalbamas: šiokiadieniais – 17.30 val.; šeštadieniais - (giedamas) 17 val.; sekmadieniais – po 8-os val. šv. Mišių.

 

7.    Šventojo Tėvo intencija spalio mėnesiui: kad tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, Krikšto galia pagal atsakomybės sritis labiau įsitrauktų į darbą Bažnyčioje.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn