Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 10 11
Paskelbta: 2020-10-10 19:38:14

 

 

Lietuvoje sparčiai daugėja užsikrėtimų Korona-virusu, todėl svarbu daryti viską, kad išvengtume karantino situacijos, kai negalėjome bažnyčiose švęsti Šv. Mišių. Lietuvos vyskupai yra palikę galimybę šiuo laikotarpiu priimti šv. Komuniją į rankas. Pandemijos akivaizdoje būkime išmintingi, saugokime vieni kitus ir naudokimės šia galimybe - priimkime šv. Komuniją į rankas. Tai yra deramas ir pagarbus būdas, praktikuotas jau pirmaisiais Krikščionybės amžiais. Tuos tikinčiuosius, kurie vis dėlto norėtų priimti šv. Komuniją į burną, prašome nestoti centriniame take, o atsiklaupti prie presbiterijos grotelių. Šv. Komunija į burną bus dalijama tik ten. Nuo šios dienos iki pandemijos pabaigos ši Šv. Komunijos dalijimo tvarka mūsų bazilikoje galios taip pat ir šiokiadienių šv. Mišiose.

 

 

 

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 10 11

1.    Brangūs tikintieji,  pagal Bažnyčios Liturginį Kalendorių šią savaitę: ketvirtadienį - Šv. Jėzaus Teresės (Avilietės), mergelės, Bažnyčios mokytojos, minėjimas; šeštadienį  - Šv. Ignoto Antiochiečio minėjimas.

 

2.    Mūsų bazilikoje penktadienį, spalio 16 d., 12.00 val., kaip įprasta, melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

 

3.    Tęsiasi SPALIS – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Primename, jog Mūsų bazilikoje Švč. Mergelės Marijos rožinis kalbamas: šiokiadieniais – 17.30 val.; šeštadieniais - (giedamas) 17 val.; sekmadieniais – po 8 val. šv. Mišių.

 

4.    Šventojo Tėvo intencija spalio mėnesiui: kad tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, Krikšto galia pagal atsakomybės sritis labiau įsitrauktų į darbą Bažnyčioje.

 

5.    Pal. J. Matulaičio draugijos nariai šį sekmadienį, 10.30 val. renkasi į dvasinio susikaupimo valandą parapijos salėje.

 

6.    Šį sekmadienį,  16.30 val.,  mūsų bazilikoje - SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDA - Atlikėjai: Česlovo Sasnausko choras, Povilas Padleckis (vargonai), Vida Mickuvienė (skaitovė).

 

7.    Šventosios Šeimos seserų namuose, Alyvų g. 9, nuo spalio 7 d. jau vyksta ALFA kursas, tačiau šią savaitę dar galima prisijungti. Kviečiami visi, kuriems daugiau nei 18-a. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

 

8.    Ateinantis sekmadienis, spalio 18 d., visuotinėje Bažnyčioje – Misijų sekmadienis. Melsimės už misijas ir misionierius. Rinkliava bus skirta misijų veiklai ir plėtrai paremti.

 

9.    Artėja Vėlinės - visų mirusiųjų paminėjimo diena. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius bus galima paaukoti bei savo intencijas užrašyti nuo kito sekmadienio, spalio 18 d.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn