Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 10 04
Paskelbta: 2020-10-03 20:26:45

 

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 10 04

1.    Brangūs tikintieji,  pagal Bažnyčios Liturginį Kalendorių šią savaitę: pirmadienį - Šv. Faustinos Kovalska, vienuolės, minėjimas; trečiadienį  - Rožinio Švč. Mergelės Marijos minėjimas;  

 

2.    ŠIANDIEN - 12 val.,  švęsime mūsų Šv. ARKANGELO MYKOLO parapijos titulinius atlaidus. Visus KVIEČIAME dalyvauti.

 

3.    SPALIS – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Mūsų bazilikoje Švč. Mergelės Marijos rožinis kalbamas: šiokiadieniais – 17.30 val.; šeštadieniais - (giedamas) 17 val.; sekmadieniais – po 8 val. šv. Mišių. Primename, kad visuotiniai atlaidai suteikiami tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje ar kitur drauge su kitais pamaldžiai kalba Rožinį. SPALIS – Misijų mėnuo - suprasdami, kad Bažnyčia pranoksta parapijos ar vyskupijos ribas, kad  Ji yra vietinių bažnyčių bendrystė, didžiulė šeima – esame kviečiami melstis už kitus brolius ir seseris, kurie darbuojasi kituose pasaulio kraštuose. Šio sekmadienio rinkliava – kuri vadinama: Šv. Petro skatiku – skiriama remti Šventojo Sosto veiklą ir prisidėti prie humanitarinės pagalbos bei vystymosi iniciatyvų.

 

4.    Pal. J. Matulaičio draugijos narius kviečiame į dvasinio susikaupimo valandą spalio 11 d. (sekmadienį) 10.30 val. parapijos salėje.

 

5.    Spalio 11 d., mūsų bazilikoje 16.30 val., - SAKRALINĖS MUZIKOS VALANDA - Atlikėjai: Česlovo Sasnausko choras, Povilas Padleckis (vargonai), Vida Mickuvienė (skaitovė).

 

6.    Šventojo Tėvo intencija spalio mėnesiui: kad tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, Krikšto galia pagal atsakomybės sritis labiau įsitrauktų į darbą Bažnyčioje.

 

7.    Šventosios Šeimos seserų namuose, Alyvų g. 9, nuo spalio 7 d. vyks ALFA kursas. Visi, vyresni nei 18-os metų, kviečiami dalyvauti. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

 

8.    Lietuvoje sparčiai daugėja užsikrėtimų Korona-virusu, todėl svarbu daryti viską, kad išvengtume karantino situacijos, kai negalėjome bažnyčiose švęsti Šv. Mišių. Lietuvos vyskupai yra palikę galimybę šiuo laikotarpiu priimti šv. Komuniją į rankas. Pandemijos akivaizdoje būkime išmintingi, saugokime vieni kitus ir naudokimės šia galimybe - priimkime šv. Komuniją į rankas. Tai yra deramas ir pagarbus būdas, praktikuotas jau pirmaisiais Krikščionybės amžiais. Tuos tikinčiuosius, kurie vis dėlto norėtų priimti šv. Komuniją į burną, prašome nestoti centriniame take, o atsiklaupti prie presbiterijos grotelių. Šv. Komunija į burną bus dalijama tik ten. Nuo šios dienos iki pandemijos pabaigos ši Šv. Komunijos dalijimo tvarka mūsų bazilikoje galios taip pat ir šiokiadienių šv. Mišiose.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn