Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2020 09 27
Paskelbta: 2020-09-27 20:55:09

 

 

PARAPIJOS SKELBIMAI 2020 09 27

1.    Brangūs tikintieji,  pagal Bažnyčios Liturginį Kalendorių šią savaitę: antradienį – Šv. Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo, arkangelų, šventė; trečiadienį – Šv. Jeronimo, kunigo, Bažnyčios mokytojo, minėjimas; ketvirtadienį - Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, mergelės, Bažnyčios mokytojos, minėjimas; penktadienį – Šv. Angelų Sargų minėjimas.

 

2.    Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Mūsų bazilikoje Švč. Mergelės Marijos rožinis kalbamas: šiokiadieniais – 17.30 val.; šeštadieniais - (giedamas) 17 val.; sekmadieniais – po 8 val. šv. Mišių. Primename, kad visuotiniai atlaidai suteikiami tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje, šeimoje, vienuolijos bendruomenėje ar kitur drauge su kitais pamaldžiai kalba Rožinį. Spalis – Misijų mėnuo - suprasdami, kad Bažnyčia pranoksta parapijos ar vyskupijos ribas, kad  Ji yra vietinių bažnyčių bendrystė, didžiulė šeima – jau šiandien esame kviečiami melstis už kitus brolius ir seseris, kurie darbuojasi kituose pasaulio kraštuose.

 

3.    Šventojo Tėvo intencija spalio mėnesiui: kad tikintieji pasauliečiai, ypač moterys, Krikšto galia pagal atsakomybės sritis labiau įsitrauktų į darbą Bažnyčioje.

 

4.    Spalio mėnesį prasidės vaikų ruošimas Sakramentams. Registracija pasirengimui  I-ajai Šv. Komunijai - rugsėjo 28 - 29 dienomis parapijos salėje. Daugiau informacijos skelbimų lentoje. 

 

5.    Vilkaviškio vyskupijos  JAUNIMO CENTRAS kviečia į KAIROS rekolekcijas. Registracija iki spalio 1 d. Daugiau informacijos skelbimų lentoje. 

 

6.    Šventosios Šeimos seserų namuose, Alyvų g. 9, nuo spalio 7 d. vyks ALFA kursas. Visi, vyresni nei 18-os metų, kviečiami dalyvauti. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

 

7.    Rugsėjo 27 d. (sekmadienį)  kaimyninėje parapijoje bus švenčiami tituliniai Šv. Vincento Pauliečio atlaidai – kviečiame dalyvauti.

 

8.    Mūsų parapijos Šv. ARKANGELO MYKOLO titulinius atlaidus iškilmingai švęsime spalio 4 d. (sekmadienį), 12 val.

 

9.    Rugsėjo 27 d. (sekmadienį) 19 val. Mūsų bazilikoje vyks Tarptautinio medinių pučiamųjų instrumentų festivalio „Medynės 2020“ koncertas. Atlikėjai: Sergej Tcherepanov – vargonai (Vokietija), Darius Klišys – birbynė (Lietuva). Informacija skelbimų lentoje.                            

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn