Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 06 30
Paskelbta: 2024-06-29 10:12:25

 

Šis sekmadienis, birželio 30 d. - XIII eilinis sekmadienis.

Liepos 1 d. prasideda ir iki liepos 12 d. tęsis kasmetiniai didieji atlaidai Žemaičių Kalvarijoje.
Liepos 2 d., antradienį Bažnyčia švenčia Švč. M. Mariją Šeimų Karalienę.
Liepos 3 d., trečiadienį švęsime Šv. Tomą, apaštalą.
Šios savaitės penktadienis - pirmasis mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį 18.00 val.
Liepos 6 d., šeštadienis - Valstybės diena. Už Tėvynę Lietuvą melsimės Šv. Mišiose 12.00 val.

LIEPOS 6 D., ŠEŠTADIENĮ, PRASIDEDA ir IKI 14 D. TĘSIS
PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI

ATIDARYMO ŠV. MIŠIOS PAL. JURGIO TĖVIŠKĖJE, LŪGINĖJE - liepos 6 d., šeštadienį, 18.00 val. (BAZILIKOJE 18.00 VAL. ŠV. MIŠIŲ NEBUS!). 17.15 val. nuo bazilikos maldininkus į Lūginę veš ir po šv. Mišių parveš autobusas (Dėmesio! Jei vyksite savu transportu - iš anksto pasitikrinkite maršrutą, nes Dėl Via Baltica rekonstrukcijos į Lūginę šiuo metu vykstama kitu keliu).

ABU ATLAIDŲ SEKMADIENIUS - liepos 7 ir 14 d. - nebus 11.00 val. šv. Mišių!

KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS PROGRAMA ir daugiau informacijos apie atlaidus - skelbimų lentoje ir skrajutėse, kurias rasite ant stalelio bazilikos viduryje kartu su šv. Mišių lapeliais. Parneškite jas ir savo namiškiams, bendradarbiams, pažįstamiems.

YPATINGI ATLAIDŲ SAVAITĖS VAKARAI:
• Penktadienį, liepos 12 d. - VIDINIO IŠGYDYMO PAMALDOS: 18.00 val. - Šv. Mišios; 19.00 val. - užtarimo malda ir šlovinimas.
• Šeštadienį, liepos 13 d. - IŠKILMIŲ VIGILIJA su bendruomene „Gloriosa Trinita“ - Švč. M. Marijos - Maldos Mokytojos vakaras: 19.00 val. - Šv. Mišios Bazilikoje, 22.00 val. Šviesos kelias su Švenčiausiuoju sakramentu miesto gatvėmis. Po jo - Naktinė Švč. Sakramento adoracija iki 7.30 val. ryto. Kviečiame visus dalyvauti.

ATLAIDAMS BAŽNYČIOS PUOŠIMUI PINSIME VAINIKUS, o tam reikalingos tujų šakelės. Jei ruošiatės genėti ar žeminti tujas prie jūsų namų - padarykite tai dabar ir šakeles iki liepos 1 d. pristatykite į Marijonų vienuolyno sodą greta šventoriaus. Nuoširdžiai dėkojame.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn