Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 05 26
Paskelbta: 2024-05-25 10:32:31

 

Šis sekmadienis - gegužės 28 d. VIII eilinis sekmadienis ir
Švč. Trejybės iškilmė.

Prasidėjo eilinis liturginis laikas, tačiau katalikams privalomai velykinei išpažinčiai ir Šv. Komunijai nustatytas laikas Lietuvoje pratęstas iki Šv. Petro ir Pauliaus šventės (birželio 29 d.).

Penktadienį, gegužės 31 d. - Bažnyčia švęs Švč. Mergelės Marijos Apsilankymą.

Šeštadienį, birželio 1 d. - Šv. Justino, kankinio minėjimas.

Ateinantis sekmadienis, birželio 2 d.
IX eilinis sekmadienis, ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO - Devintinių iškilmė.

Iškilminga Eucharistinė procesija (jei oro sąlygos palankios), sustojant maldai prie altorėlių bazilikos šventoriuje - po 12.00 val. šv. Mišių.

Ateinantis sekmadienis taip pat ir Tėvo diena. Už gyvus ir mirusius Tėvus melsimės aštuonias dienas iš eilės, pradedant šeštadienio, birželio 1-osios, vakaro Šv. Mišiomis. Savo intencijas šį ir kitą sekmadienį prieš ir po Šv. Mišių galite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais - parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

Taip pat ateinantį sekmadienį Marijampolės miesto dienų proga 12.00 val. ŠV. MIŠIOS - UŽ MŪSŲ MIESTĄ IR MIESTELĖNUS. Giedos choras „Šešupė“ - Vadovas Valdas Mačiulskas.

BIRŽELINĖS PAMALDOS mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro Šv. Mišių. Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pamaldose ir sudėti visus savo ir viso pasaulio rūpesčius ir skausmus į Švč. Jėzaus Širdį.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn