Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 05 05
Paskelbta: 2024-05-04 08:25:30

Šiandieną dėkojame Dievui už mūsų Mamas, meldžiame Joms gausių malonių ir sveikatos, o iškeliavusioms į amžinybę - džiaugsmo Viešpaties artumoje.

 

Šis sekmadienis, gegužės 5 d. - VI Velykų sekmadienis - MOTINOS DIENA.
Šiandieną dėkojame Dievui už mūsų Mamas, meldžiame Joms gausių malonių ir sveikatos, o iškeliavusioms į amžinybę - džiaugsmo Viešpaties artumoje. Po šv. Mišių suteiksime ypatingą palaiminimą pamaldose dalyvaujančioms Motinoms. Jūsų intencijomis už gyvas ir mirusias Motinas melsimės ir visą savaitę. Intencijas Motinos dienos oktavos Šv. Mišioms prieš ir po Šv. Mišių dar galite užrašyti bazilikos gale.

ŠIANDIEN VAKARINĖSE ŠV. MIŠIOSE GIEDOS Č. SASNAUSKO CHORAS, O PO JŲ - KONCERTAS. KVIEČIAME VISUS, O YPAČ MAMAS PASIKLAUSYTI PUIKIOS MUZIKOS.

PRASIDĖJO GEGUŽĖS MĖNUO, SKIRTAS ŠVČ. M. MARIJOS GARBEI. Gegužinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. Šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro Šv. Mišių.

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 12 D., MŪSŲ BAZILIKOJE
MINIME PAL. JURGĮ MATULAITĮ,
kadangi ši diena yra sekmadienis išskirtinis minėjimas praleidžiamas.

Ateinantį sekmadienį, gegužės 12 d. Pal. Jurgio Matulaičio draugija kviečia į susitikimą 10.15 val. parapijos salėje. Klausysimės kun. Kęstučio Žemaičio katechezės, pabendrausime.

KETVIRTADIENĮ, GEGUŽĖS 9 D. MŪSŲ BAZILIKOJE VYKS LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO DIPLOMANTŲ DAILIAUS KAVALIAUSKO IR AKVILĖS KERGYTĖS VARGONŲ KONCERTAS.

Šiomis dienomis mūsų parapijos vaikų grupelės vakaro Šv. Mišiose priima Pirmąją Šv. Komuniją. Lydėkime malda mūsų jaunuosius parapijiečius ir jų šeimas.

Kaip ir kasmet Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centras kviečia parapijoje tarnaujantį jaunimą registruotis į Vilkaviškio vyskupijos vaikų ir jaunimo stovyklą „Nulipk nuo sofos!“ Data: Liepos 8-14 d. Vieta: Nemunaitis (Alytaus r.) Amžius: 11-16 m. Daugiau informacijos bus skelbimų lentoje.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn