Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 04 28
Paskelbta: 2024-04-27 09:10:28

 

Šis sekmadienis, balandžio 28 d. - V VELYKŲ SEKMADIENIS.
ŠIANDIEN YRA PASAULINĖ GYVYBĖS DIENA.

Pirmadienį, balandžio 29 d., minėsime Šv. Kotryną Sienietę, mergelę, Bažnyčios mokytoją, Europos globėją.
Ketvirtadienį, gegužės 2 d., Bažnyčia mini Šv. Atanazą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.
Penktadienį, gegužės 3 d. - Šv. Pilypo ir Jokūbo, apaštalų, šventė.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis - pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis 18.00 val.

ATEINANTIS SEKMADIENIS - GEGUŽĖS 5 D. - MOTINOS DIENA. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvas ir mirusias Motinas jūsų intencijomis melsimės visą oktavą (aštuonias dienas iš eilės), pradedant šeštadienio, gegužės 4-osios vakaro Šv. Mišiomis ir baigiant kito šeštadienio, gegužės 11-osios, vakaro Šv. Mišiomis. Savo intencijas šį ir kitą sekmadienį prieš ir po šv. Mišių galite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais - parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 valandos.

GEGUŽINĖS PAMALDOS mūsų bazilikoje vyks sekmadieniais po 8.00 val.
šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro šv. Mišių.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti pamaldose ir maldoje pavesti save, savo šeimas, mūsų parapiją, Lietuvą, o ypač Ukrainą ir visą pasaulį mūsų dangiškosios Motinos - Taikos Karalienės - globai.

MOTINOS DIENOS PROGA ATEINANTĮ SEKMADIENĮ GEGUŽĖS 5 D. 19.00 VAL. mūsų bazilikoje vyks Č. Sasnausko choro, vargonininko Povilo Padleckio ir dainininkės Elenos Kalvaitytės-Vitkauskienės koncertas. Kviečiame visus, o ypač mamas pasiklausyti puikios muzikos.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn