Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 04 21
Paskelbta: 2024-04-20 06:19:48

 

Šis sekmadienis, balandžio 21 d. - IV VELYKŲ SEKMADIENIS.
Šiandien yra pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus.

Antradienį, balandžio 23 d. minėsime Šv. Jurgį, kankinį, antrąjį Lietuvos globėją, taip pat ir ūkininkų, žemdirbių globėją.

Trečiadienį, balandžio 24 d. minėsime Šv. Adalbertą Vaitiekų, vyskupą ir kankinį, pirmąjį baltų genčių misionierių.

Ketvirtadienį, balandžio 25 d. - Šv. Morkaus, evangelisto šventė.

Artėja Motinos diena. Kaip įprasta mūsų parapijoje, už gyvas ir mirusias Motinas jūsų intencijomis melsimės visą oktavą (aštuonias dienas iš eilės), pradedant šeštadienio, gegužės 4-osios vakaro šv. Mišiomis ir baigiant kito šeštadienio, gegužės 11-osios, vakaro šv. Mišiomis. Savo intencijas šį, ateinantį ir gegužės pirmą sekmadienį prieš ir po šv. Mišių galite užrašyti bazilikos gale, o šiokiadieniais - parapijos raštinėje nuo 9.00 iki 16.00 val.

Šiandien, sekmadienį (04.21) po 12 val. Šv. Mišių parapijos salėje vyks sakralinės poezijos renginys „Jau Šventos Velykos širdyje“, kurį organizuoja parapijos pranciškonai pasauliečiai. Dalyvaus Marijampolės poetai, giedos Jūratė Stankevičiūtė. Visus kviečiame pasiklausyti!


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn