Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 04 07
Paskelbta: 2024-04-06 08:59:04

 

Šis sekmadienis, balandžio 7 d. - Atvelykis - DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS.

Pirmadienį, balandžio 8 d., švęsime VIEŠPATIES APREIŠKIMO MERGELEI MARIJAI iškilmę, kuri šiais metais yra perkelta iš įprastinės kovo 25 dienos.

Ketvirtadienį, balandžio 11 d., minėsime Šv. Stanislovą, vyskupą ir kankinį.

Ateinantį sekmadienį, balandžio 14 d. Lietuvos vyskupų konferencijos nutarimu sekmadienio rinkliava bus skirta Ukrainos žmonėms paremti.

Šiandien, sekmadienį, balandžio 7 d. 10.15 val. Pal. Jurgio Matulaičio draugija kviečia į Atvelykio susitikimą parapijos salėje. Klausysimės kun. Kęstučio Žemaičio katechezės, pabendrausime.

Kauno klinikų Kraujo centras

(Taip pat šiandien, sekmadienį, balandžio 7 d. Kauno klinikų Kraujo centras yra atvykęs į Marijonų vienuolyną. Visus norinčius ir galinčius prisidėti prie pagalbos ligos varge esantiems kviečiame į vienuolyno raštinę).


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn