Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 03 17
Paskelbta: 2024-03-16 08:13:09

 

Šis sekmadienis - kovo 17 d. - V Gavėnios sekmadienis.
Maldos už seksualinės prievartos aukas diena.

Artėja Šv. Velykos. Ateinantis sekmadienis - kovo 24 d. - KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS. JUO PRASIDEDA DIDŽIOJI SAVAITĖ.
Ateinančio sekmadienio Mišių rinkliava bus skirta vyskupijos klierikų studijoms ir jaunimo sielovadai paremti.

Nepamirškime, jog svarbiausias pasirengimo šv. Velykoms žingsnis - susitaikymas su Dievu išpažintyje. Kviečiame pasistengti atlikti išpažintį iki Didžiojo Tridienio. Kunigai klausyklose budi prieš ir po kiekvienų šv. Mišių.

Antradienį, kovo 19 d. - Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio iškilmė. Šv. Mišios vyks įprasta šiokiadienių tvarka.

MŪSŲ BAZILIKOJE:
- Kryžiaus kelio pamaldos - penktadienį, 17.15 val.
- „Graudūs verksmai“ giedami - sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

MARIJAMPOLĖS MALTIEČIAI KVIEČIA PRISIJUNGTI PRIE LURDO ŽVAKIŲ AKCIJOS, kuri vyks Marijampolės bazilikoje kovo 17 d. ir kovo 24 d. Už auką įsigiję žvakę, Jūs paremsite negalią turinčio žmogaus kelionę į Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu ir stebuklingais išgijimais garsėjantį Prancūzijos miestą Lurdą. Ant specialių lapelių galite parašyti savo intencijas, kurios bus nuvežtos į Lurdą, už jas bus meldžiamasi per Šv. Mišias grotoje, po to jos bus paaukotos Marijai.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn