Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 02 25
Paskelbta: 2024-02-24 10:12:47

 

Šis sekmadienis - vasario 25 d. - II Gavėnios sekmadienis.

Prasidėjo Gavėnia - rimties ir atgailos laikas ruošiantis Šv. Velykoms. Tai laikas suvokti ir prisiminti, koks trapus ir laikinas yra žmogus, laikas atsigręžti į Dievą. Todėl vienas iš svarbiausių šio atsigręžimo veiksmų - susitaikymas su Dievu išpažintyje. Kviečiame neatidėti jos Gavėnios pabaigai. Kunigai klausyklose budi prieš kiekvienas Šv. Mišias.

Gavėnios metu mūsų bazilikoje:
- Kryžiaus kelio pamaldos - kiekvieną penktadienį, 17.15 val.
- „Graudūs verksmai“ giedami - kiekvieną sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis - pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis 18.00 val.

Parapijos Caritas sausio, VASARIO ir KOVO mėnesiais renka aukas pagalbos reikalingoms šeimoms. Paremti galite aukodami į Carito dėžutę bažnyčios gale.

Tikinčiuosius norime informuoti, kad prie kiekvieno išėjimo iš šios šventovės yra pritvirtinti bekontakčiai dispenseriai su pašventintu vandeniu - naudokitės jais.

Primename, kad mūsų bazilikoje kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val. Šv. Mišių vyksta Švč. Sakramento adoracija už taiką pasaulyje bei už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn