Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 02 11
Paskelbta: 2024-02-10 09:01:15

 

Šis sekmadienis - vasario 11 d. - VI Eilinis sekmadienis.
Šiandien taip pat yra Pasaulinė ligonių diena.
Norintys priimti Ligonių patepimą galite kreiptis į parapijos raštinę.

Pasaulinės ligonių dienos proga parapijos pranciškonai pasauliečiai šiandien po 12 val. Šv. Mišių eis KRYŽIAUS KELIĄ, melsdami Viešpaties malonių ligoniams.

Pirmadienį, vasario 12 d. mūsų bazilikoje - Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Trečiadienį, vasario 14 d. - PELENŲ DIENĄ - privalomas pasninkas: t. y. ne tik susilaikoma nuo mėsiškų valgių, bet ir ribojamas maisto kiekis, sočiai pavalgant tik kartą per dieną. Pamaldų metu atgailos ženklan tikinčiųjų galvos barstomos pašventintais pelenais.

GAVĖNIA - septynių savaičių laikas, skirtas pasirengti Šv. Velykoms. Ji trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios. Tai susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, semtis iš jo jėgų, nuvalyti širdį ir peržvelgti savo krikščionišką gyvenimą ir atgailos bei susitaikymo dvasia ruoštis švęsti Kristaus prisikėlimą.
Svarbiausias atgailos, t. y. susitaikinimo su Dievu, žingsnis - išpažintis. Prašome neatidėti jos Gavėnios pabaigai. Kunigai klausyklose budi prieš kiekvienas šv. Mišias.

- KRYŽIAUS KELIO PAMALDOS - kiekvieną Gavėnios penktadienį, 17.15 val.
- „GRAUDŪS VERKSMAI“ giedami - kiekvieną Gavėnios sekmadienį po 8.00 val. Šv. Mišių.

Penktadienį, vasario 16 d. - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA. Mūsų bazilikoje papildomos Šv. Mišios 12.00 val. Melsimės už Tėvynę ir taiką Europoje. Giedos Marijampolės Kultūros centro Česlovo Sasnausko kamerinis choras.

Vasario 21 d., trečiadienį mūsų bazilikoje vyks visos dienos adoracija. Jos intencija - meldžiant vienybės Bažnyčiai, taikos pasauliui, už pašaukimus į pašvęstąjį gyvenimą ir kunigystę, prezidento rinkimus.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn