Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 02 04
Paskelbta: 2024-02-03 10:32:16

 

Šis sekmadienis - vasario 4 d. V Eilinis sekmadienis
ir pirmasis vasario mėnesio sekmadienis.

Pirmadienį, vasario 5 d. Bažnyčia mini Šv. Agotą - mergelę ir kankinę. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinama jūsų atsinešti duona ir vanduo.

Antradienį, vasario 6 d. - Šv. Pauliaus Mikio ir jo draugų kankinių minėjimas.

Ketvirtadienį, vasario 8 d. - Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena. Melskime už šio nusikaltimo aukas bei prašykime Dievo malonės visiems, kurie darbuojasi, kad padėtų nukentėjusiems ir apsaugotų patiriančius grėsmę.

Šeštadienį, vasario 10 d., Bažnyčia mini Šv. Skolastiką, mergelę.

Ateinantį sekmadienį, vasario 11 d. - Pasaulinė ligonių diena.
Šv. Jonas Paulius II prieš 30 metų vasario 11-ąją yra paskelbęs Pasauline ligonių diena ir pakvietęs tą dieną daugiau pasimelsti už sergančiuosius, juos aplankyti ir pagal išgales paremti. Artimuosius, kurie norėtų, kad kunigas aplankytų ligonį namuose, prašome kreiptis į vienuolyno raštinę jos darbo metu.

Taip pat ateinantį sekmadienį ligonių dienos proga parapijos pranciškonai pasauliečiai po 12 val. šv. Mišių - mūsų bazilikoje - eis Kryžiaus kelią. Kviečiame visus dalyvauti.

 

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn