Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 01 28
Paskelbta: 2024-01-27 06:14:09

 

Šis sekmadienis - sausio 28 d. yra IV Eilinis sekmadienis.

Šią savaitę Bažnyčia mini:
- Trečiadienį, sausio 31 d. - Šv. Joną Boską, kunigą;
- Šeštadienį, vasario 3 d. - Šv. Blažiejų, vyskupą, kankinį;

Penktadienį, vasario 2 d. - Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė. Ši diena - Pasaulinė Pašvęstojo gyvenimo diena, skirta ypatingai melstis už vienuolius, vienuoles, taip pat pasauliečių institutų narius, bei prašyti naujų pašaukimų. Mūsų bazilikoje papildomos šv. Mišios 12.00 val., o prieš jas, 11.30 val. - Švč. Sakramento adoracija. Šiose pamaldose dalyvaus Vilkaviškio vyskupijoje gyvenantys ir tarnaujantys pašvęstieji, kurie susirinks melstis ir švęsti drauge su savo vyskupu.

Ateinantį sekmadienį, vasario 4 d. 10.15 val. Pal. Jurgio Matulaičio draugija organizuoja susitikimą, kurio metu kunigas Kęstutis Žemaitis skaitys paskaitą apie Bažnyčios ir pasaulio santykį šiandien.
Kviečiame visus besidominčius parapijiečius.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, darbu ir malda prisidėjusiems rengiant praėjusį šeštadienį įvykusį Pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjimą - vieną iš didžiųjų metinių įvykių mūsų bazilikoje.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas

 

aukštyn