Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 01 21
Paskelbta: 2024-01-21 11:06:48

 

Šis sekmadienis - sausio 21 d. III Eilinis sekmadienis,
DIEVO ŽODŽIO sekmadienis.

Šv. Jeronimas primena: “nepažinti Raštų reiškia nepažinti Kristaus“. Todėl Bažnyčia ir popiežius kviečia kasdien kuo uoliau Dievo Žodį skaityti, iškilmingiau skelbti, giliau apmąstyti, ir padaryti jį maldos bei švenčių šerdimi. Šią ypatingą dieną prašome Dievo palaimos visiems, kurie mūsų bazilikoje atlieka Šv. Rašto skaitovų tarnystę.

Šią savaitę Bažnyčia mini:
- Trečiadienį, sausio 24 d. - Šv. Pranciškų Salezą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.
- Ketvirtadienį, sausio 25 d., - Šv. Apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė.
- Penktadienį, sausio 26 d. - Šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.

ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 27 D. -
PAL. JURGIO MATULAIČIO MINĖJIMAS.
Mūsų bazilikoje - atlaidai.

Programa:
11.00 - Katechezė,
11.30 - Rožinis,
12.00 - Šv. Mišios,
13.00 - Malda prie Pal. Jurgio relikvijų.

Visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis gali pelnyti kiekvienas tikintysis, tą dieną apsilankęs bazilikoje.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn