Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 11 19
Paskelbta: 2023-11-18 09:04:01

 

Šis sekmadienis - lapkričio 19 d. - XXXIII eilinis sekmadienis ir
Pasaulinė vargstančiųjų diena.

Šia proga prasideda ir kasmetinė Caritas žvakučių akcija „Gerumas mus vienija“, kuri vyks iki pat Kalėdų. Jos metu visi geros valios žmonės kviečiami prisidėti prie pagalbos vargstantiems pinigine auka ir už tai gauti dovanų Caritas dirbtuvėse pagamintą žvakelę. Akcijos aukų dėželę ir žvakeles nuo šio pirmadienio darbo dienomis rasite parapijos raštinėje, parapijos Caritas namuose, o šeštadieniais vakare ir sekmadieniais bazilikoje.

Pirmadienį, lapkričio 20 d. minėsime Šv. Rapolą Kalinauską, vienuolį. Šis šventasis gimė Vilniuje, per 1863 m. sukilimą Lietuvoje buvo vienas iš jo vadų. Vilniuje suimtas ir nuteistas, 10 metų praleido katorgoje. Grįžęs įstojo į Karmelitų vienuoliją, tapo kunigu, vėliau - vienuolyno vyresniuoju Vadovicuose, Lenkijoje, kur ir mirė.

Antradienį, lapkričio 21 d. minėsime ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS PAAUKOJIMĄ.

Trečiadienį, lapkričio 22 d., Bažnyčia mini Šv. Ceciliją, mergelę, kankinę. Šv. Cecilija laikoma muzikos globėja. Tad šią dieną ypatingai melskimės už vargonininkus, choristus, šlovintojus ir visus, atliekančius muzikos tarnystę liturgijoje.

Ketvirtadienį, lapkričio 23 d., minima Negimusio kūdikio diena.

Penktadienį, lapkričio 24 d., Bažnyčia mini Šv. Andriejų Zung-Laką, kankinį, ir jo draugus, kankinius.

Ateinantis sekmadienis - lapkričio 26 d. - paskutinis šių liturginių metų sekmadienis - KRISTAUS, VISATOS VALDOVO (KRISTAUS KARALIAUS), IŠKILMĖ.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn