Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 10 08
Paskelbta: 2023-10-07 08:38:18

 

Šis sekmadienis - spalio 8 d. - XXVII eilinis sekmadienis

Antradienį, spalio 10 d. po vakarinių Šv. Mišių mūsų bazilikoje svečiuosis brolis Jean-Marie iš Taize bendruomenės (Prancūzija), vyks Taize pamaldos, o po jų - agapė parapijos salėje. Maloniai kviečiame.

Ketvirtadienį, spalio 12 d., mūsų bazilikoje Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Tęsiasi SPALIS - Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo. Džiaugiamės ir dėkojame visiems, kurie ateinate į baziliką kasdien kartu melstis šv. Rožinį ir primename, jog Mūsų bazilikoje šį mėnesį Švč. Mergelės Marijos rožinis kalbamas: šiokiadieniais ir šeštadieniais - 17.30 val.; sekmadieniais - po 8 val. šv. Mišių.

Intencijas Šv. Mišioms už mirusiuosius Vėlinių oktavoje nuo ateinančio sekmadienio, spalio 16-os d., sekmadieniais galėsite užrašyti bažnyčioje. Visą spalio mėnesį galite tai padaryti parapijos raštinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

Kviečiame papildyti mūsų bazilikos chorų gretas:
Sumos choras. (Gieda sekmadieniai 12.00 val. šv. Mišiose);
„Senjorų“ choras. (Gieda sekmadieniais 8.00 val. šv. Mišiose).
Kreiptis į vargonininkę Akvilę.

Ateinantį sekmadienį, spalio 15 d. po 12 val. Šv. Mišių bazilikoje koncertuos Vytauto Didžiojo universiteto choras „AVE VITA”. Kviečiame pasiklausyti!

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn