Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 09 24
Paskelbta: 2023-09-23 08:26:41

 

Šis sekmadienis - rugsėjo 25 d. - XXV eilinis sekmadienis - Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena. Melskimės už visus, kurie yra priversti palikti namus ir ieško prieglobsčio taip pat ir Lietuvoje, ir už tuos, kurie jiems padeda.

Šį sekmadienį taip pat minima vairuotojų ir keliaujančiųjų diena. Viešpaties globai paveskime visus keliaujančius ir melskime už žuvusius kelyje.

Šią savaitę Bažnyčia mini:
- trečiadienį, rugsėjo 27 d. - Šv. Vincentą Paulietį, kunigą;
- penktadienį, rugsėjo 29 d. - Šv. Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo, arkangelų, šventė - mūsų parapijos vardadienis.
- šeštadienį, rugsėjo 30 d. - Šv. Jeronimą, kunigą, Bažnyčios mokytoją;

Titulinius Šv. Ark. Mykolo atlaidus švęsime ateinantį sekmadienį, spalio 1 d.:
- pagrindinės Šv. Mišios 12.00 val. Po jų - Eucharistinė procesija.

Taip pat sekmadienį, spalio 1 d. nuo 9 val. atvyksta Kauno kraujo centro atstovai. Savo donoryste pagelbėkime ligos varge esantiems. Registracijos duomenys skelbimų lentoje.

Primename, kad vyksta vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų registracija pasirengimui sakramentams:
Registracija vyksta vienuolyno raštinėje darbo dienomis, kitu laiku - bažnyčios zakristijoje pamaldų metu. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Kviečiame papildyti mūsų bazilikos chorų gretas:
Sumos choras. (Gieda sekmadieniai 12.00 val. šv. Mišiose);
„Senjorų“ choras. (Gieda sekmadieniais 8.00 val. šv. Mišiose).
Kreiptis į vargonininkę Akvilę.

Spalis - Švč. M. Marijos Rožinio mėnuo. Mūsų bazilikoje Rožinį kalbėsime: šiokiadieniais ir šeštadieniais - 17.30 val.; sekmadieniais - po 8 val. šv. Mišių. Spalis - taip pat ir Misijų mėnuo - melskimės už misijas ir jose besidarbuojančius.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn