Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 09 03
Paskelbta: 2023-09-02 11:23:02

 

Šis sekmadienis - rugsėjo 3 d. - XXII eilinis sekmadienis.

Penktadienį, rugsėjo 8 d. - Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė (Šilinė). Šv. Mišios bazilikoje aukojamos šiokiadienio tvarka.

Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje prasideda rugsėjo 7-ąją ir tęsis iki rugsėjo 15 d. Pagrindinė atlaidų diena - ateinantis sekmadienis, rugsėjo 10 d.

Penktadienį, rugsėjo 8 d. 17 val. Europos paveldo dienų proga Pal. Jurgio Matulaičio muziejuje vyks profesoriaus teologijos daktaro kunigo Kęstučio Žemaičio paskaita „Žingsniai be stabtelėjimo“. Išgirsite Vilkaviškio vyskupijos istoriją, sužinosite, kodėl vyskupijos centru buvo pasirinktas Vilkaviškis, o ne Marijampolė. Paskaitos trukmė 40 min. Dalyvių skaičius ribojamas.

Šeštadienį, rugsėjo 9 d. Marijampolės šv. ark. Mykolo bazilikoje 18.00 val. šv. Mišiose gieda Marijampolės kultūros centro kamerinis choras „Suvalkija“. Po šv. Mišių - 18.45 val. Šilutės kultūros ir pramogų centro sakralinės muzikos mišraus choro „LAUDAMUS“ koncertas. Nuoširdžiai visus kviečiame. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Kviečiame registruotis į pasiruošimo sakramentams kursus, kurie prasidės jau spalio 1 d. Laukiami tėvai, kurių vaikai nori priimti Atgailos (Išpažinties) ir Eucharistijos (Komunijos) sakramentus, jaunuoliai (turintys 14 m. ir vyresni) norintys priimti Sutvirtinimą ir suaugusieji (nuo 18 m.) ruoštis įkrikščioninimo sakramentams. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Skelbimų lentoje atrasite prašymą dėl paramos Ukrainai - nuoširdžiai prašome atkreipkite dėmesį.

 

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn