Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 08 20
Paskelbta: 2023-08-19 11:20:55

 

Šis sekmadienis - rugpjūčio 20 d. - XX eilinis sekmadienis

Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. minėsime Šv. Pijų X, popiežių, o antradienį, rugpjūčio 22 d. - Švč. M. Mariją Karalienę.

Trečiadienį, rugpjūčio 23 d., - Baltijos kelio ir juodojo kaspino diena. 1939-ųjų rugpjūčio 23-iąją, buvo pasirašytas Molotovo-Ribentropo paktas, kuriuo buvo pasmerktos ištisos tautos; 1989-aisiai šią dieną šimtai tūkstančių Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojų, sudarydami gyvą grandinę, susikibo rankomis, siekdami parodyti savo solidarumą ir laisvės troškimą.

Mūsų bazilikoje Šv. Mišiose 17.00 val. dėkosime Dievui už laisvės dovaną, melsime taikos pasauliui ir prisiminsime visus,
tapusius stalinizmo ir nacizmo aukomis.

Giedos Tremtinių choras.
Tą dieną 18 val. Šv. Mišių nebus.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 24 d. - Šv. apaštalo Baltramiejaus šventė.

Kviečiame suaugusius (nuo 18 m.) ruoštis sakramentams. Pasirengimas prasidės spalio mėn. pradžioje, tačiau registruotis galima jau dabar. Daugiau informacijos skelbimų lentoje. Primename, kad besiruošiantieji Santuokai, taip pat norintys tapti Krikšto ar Sutvirtinimo tėvais, privalo būti priėmę Sutvirtinimo sakramentą.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn