Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 07 23
Paskelbta: 2023-07-22 09:20:05

 

Šis sekmadienis - liepos 23 d. - XVI eilinis sekmadienis - Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Maldoje prisiminkime visus mūsų artumoje esančius senyvus žmones, padėkokime jiems už meilę ir rūpestį, kurią esame iš jų patyrę, ir melskime jiems Dievo artumo, paguodos ir džiaugsmo.

Šiandien mūsų kaimyninėje Šunskų parapijoje vyksta Šv. Marijos Magdalietės atlaidai. Šv. Mišios 10 ir 12 val.

Po vienerių metų pertraukos grigališkojo choralo meistriškumo kursai, organizuojami Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos, vėl įvyks Marijampolėje - mūsų bazilikoje. Grigališkojo choralo savaitė „Marijampolė 2023“ giedotojus suburs liepos 23 - 30 dienomis. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Antradienį, liepos 25 d. - Šv. Jokūbo, apaštalo, šventė.

Trečiadienį, liepos 26 d. - Bažnyčia mini Šv. Joakimą ir Oną, Švč. M. Marijos tėvus, o šeštadienį, liepos 29 d. - Šv. Mortą, Mariją ir Lozorių.

Ateinantį savaitgalį, liepos 29 - 30 dienomis - kasmetiniai atlaidai Kryžių kalne. Atlaidai skirti šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 30 metų jubiliejui. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, darbu, malda ar auka prisidėjusiems prie pasiruošimo Pal. Jurgio Matulaičio atlaidams ir tarnavusiems atlaiduose: kunigams ir seminaristams, parapijos darbuotojams, parapijiečiams ir iš kitur atvykusiems savanoriams, Pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariams, choristams ir chorų vadovams, rėmėjams ir visiems, kurių darbščios rankos ir dosnios širdys kūrė maldos ir Dievo malonės savaitę Pal. Jurgio artumoje šimtams maldininkų ir piligrimų.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn