Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 05 07
Paskelbta: 2023-05-06 08:59:34

Šis sekmadienis, gegužės 7 d. - V Velykų sekmadienis - Motinos diena. Šiandieną Dėkojame Dievui už mūsų Mamas, meldžiame Joms gausių malonių ir sveikatos, o iškeliavusioms į amžinybę - džiaugsmo Viešpaties artumoje. Po šv. Mišių suteiksime ypatingą palaiminimą pamaldose dalyvaujančioms Motinoms. Jūsų intencijomis už gyvas ir mirusias Motinas melsimės ir visą savaitę. Intencijas Motinos dienos oktavos šv. Mišioms prieš ir po šv. Mišių dar galite užrašyti bazilikos gale.

Prasidėjo gegužės mėnuo, skirtas Švč. M. Marijos garbei. Gegužinės pamaldos mūsų bazilikoje - sekmadieniais po 8.00 val. šv. Mišių, o šiokiadieniais - po vakaro šv. Mišių.

Penktadienį, gegužės 12 d., mūsų bazilikoje - Pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Taip pat penktadienį, gegužės 12 d. 17 val. Pal. Jurgio Matulaičio muziejuje vyks renginys - poezijos skaitymai „Marijos žiedai“. Lietuvių poetų eiles skaitys Milda Mažėtytė - Antanauskienė ir Valė Klesevičienė.

Gegužės 13 dieną (šeštadienis) bendruomenė - Gloriosa Trinita - kviečia į maldos ir šlovinimo vakarą. 17.00 val. šlovinimas, Švč. Sakramento adoracija, Rožinio malda 18.00 val. Šv. Mišios po Šv. Mišių agapė parapijos salėje. KVIEČIAME VISUS.

Šiomis dienomis mūsų parapijos vaikų grupelės vakaro šv. Mišiose priima Pirmąją Šv. Komuniją. Lydėkime malda mūsų jaunuosius parapijiečius ir jų šeimas.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn