Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2023 01 15
Paskelbta: 2023-01-14 09:11:35

 

 

Šis sekmadienis - sausio 15 d. - II Eilinis sekmadienis.

Šią savaitę Bažnyčia mini:
• Antradienį, sausio 17 d. - Šv. Antaną, abatą.
• Šeštadienį, sausio 21 d. - Šv. Agnietę, mergelę, kankinę.

Trečiadienį, sausio 18 d., visoje Bažnyčioje prasideda maldos už krikščionių vienybę aštuondienis, kuris tęsis iki sausio 25 d.

Ketvirtadienį, sausio 19 d. mūsų bazilikoje ir daugelyje kitų Lietuvos bažnyčių prasideda maldos devyndienis prašant ligoniams pasveikimo stebuklo per Pal. Jurgio užtarimą.

Nepamirškite ir toliau naudotis Šv. Mišių lapeliais, kuriuos kiekvieną sekmadienį galite rasti bažnyčios gale. Pasiimkite juos sau ir būtinai parneškite tiems, kas negalėjo dalyvauti šv. Mišiose, kad Dievo Žodis pasotintų ir juos.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn