Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 11 27
Paskelbta: 2022-11-26 08:27:54

 

Šis sekmadienis - lapkričio 27 d. - pirmasis Advento sekmadienis. Adventas yra maldingo laukimo metas: laukiame Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje ir ruošiamės Kalėdų iškilmei, kuria minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas - gimimas žmogumi. Svarbiausias šio laukimo veiksmas - susitaikinimas su Dievu Išpažintyje. Kunigai klausyklose budi kasdien prieš kiekvienas Šv. Mišias.

Kiekvieną Advento sekmadienį 7.30 val. bazilikoje giedosime Švč. M. Marijos valandas, o 8.00 val. - Rarotų Šv. Mišios (tai Švč. Mergelei Marijai skirtos votyvinės pamaldos, aukojamos Advento sekmadieniais aušrai brėkštant, taip pabrėžiant Marijos - išganymo aušros ir Mesijo motinos - garbę).

Kalėdaičius Advento šeštadienių vakarais ir sekmadieniais galite įsigyti bazilikoje prieš ir po Šv. Mišių, o darbo dienomis - parapijos raštinėje. Ten pat rasite ir Caritas akcijos „Gerumas mus vienija“ aukų dėželę ir žvakeles. Bažnyčia kviečia Adventą išgyventi kaip pasninko ir dalinimosi su vargstančiaisiais laiką.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, atliekantiems Kalėdaičių paruošimo ir dalijimo tarnystę. Teatlygina Jums Viešpats! Kviečiame visus, galinčius ateityje skirti laiko šiai ar kitoms panašioms tarnystėms, paskambinti į parapijos raštinę.

Trečiadienį, lapkričio 30 d., Bažnyčia švenčia Šv. Andriejaus, apaštalo, šventę.

Šeštadienį, gruodžio 3 d. - Šv. Pranciškaus Ksavero liturginis minėjimas.

Šios savaitės penktadienis ir šeštadienis - pirmieji mėnesio. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis - 18.00 val.

 

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn