Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 08 14
Paskelbta: 2022-08-13 08:30:26

 

Šis sekmadienis - XX eilinis sekmadienis.

Rytoj (pirmadienį) - rugpjūčio 15 d. - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė (Žolinė). Ryto Šv. Mišios - 7.30, 8.00 ir 9.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios - 12.00 val. Po jų - Eucharistinė procesija. Kviečiame aktyviai joje dalyvauti: vyrus - nešti vėliavas, grupių atstovus ir jaunimą - jas lydėti, mergaites - barstyti gėles.

Šį vakarą, (rugpjūčio 14 d.) prasideda Didieji Žolinės atlaidai Krekenavos ir Pivašiūnų šventovėse ir tęsis visą šią savaitę.

Šeštadienį, rugpjūčio 20 d., Bažnyčia mini Šv. Bernardą, abatą, Bažnyčios mokytoją.

Ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 21 d., 18.00 val. Šv. Mišiose dėkosime Dievui už visus Pal. Jurgio atlaidų geradarius ir rėmėjus, už visus, darbu, malda ar auka prisidėjusius prie pasiruošimo atlaidams ir tarnavusius juose.

Kviečiame suaugusius (nuo 18 m.) ruoštis sakramentams. Pasirengimas prasidės spalio mėn. pradžioje, tačiau registruotis galima jau dabar. Daugiau informacijos skelbimų lentoje. Primename, kad besiruošiantieji Santuokai, taip pat norintys tapti Krikšto ar Sutvirtinimo tėvais, privalo būti priėmę Sutvirtinimo sakramentą.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

aukštyn