Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2022 08 07
Paskelbta: 2022-08-06 08:09:12

 

Šis sekmadienis - XIX eilinis sekmadienis.

Antradienį, rugpjūčio 9 d., Bažnyčia švenčia Šv. Kryžiaus Teresės Benediktos, mergelės, kankinės, Europos globėjos, o trečiadienį, rugpjūčio 10 d. - Šv. Lauryno, diakono, kankinio šventes.
Šią savaitę Bažnyčia taip pat mini: pirmadienį, rugpjūčio 8 d. - Šv. Dominyką, kunigą; ketvirtadienį, rugpjūčio 11 d. - Šv. Klarą, mergelę.

Penktadienį, rugpjūčio 12 d., mūsų bazilikoje pal. Jurgio Matulaičio minėjimas - mažieji atlaidai: 11.30 val. - Šv. Rožinis, 12.00 val. - Šv. Mišios.

Ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 14 d. prasideda ir visą savaitę tęsis Didieji Žolinės atlaidai Krekenavos ir Pivašiūnų šventovėse.

Kitos savaitės pirmadienis - rugpjūčio 15 d. - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė (Žolinė). Tą dieną ryto Šv. Mišios -7.30, 8.00 ir 9.00 val. Iškilmingos Šv. Mišios - 12.00 val. Po jų - Eucharistinė procesija. Kviečiame aktyviai joje dalyvauti: vyrus - nešti vėliavas, grupių atstovus ir jaunimą - jas lydėti, mergaites - barstyti gėles.

Nesiliaukime ir toliau ištvermingai melsti taikos pasauliui. Bendra malda bazilikoje:
- Šv. Rožinis - kiekvieną šeštadienį, 17.30 val.
- Švč. Sakramento adoracija - kiekvieną sekmadienį nuo 17.00 val. iki 18.00 val.


Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC
 

aukštyn